Bollentelers Stef en Niels Ruiter werken samen met onderzoeksinstellingen om kennis op hun bedrijf te ontwikkelen. Nieuw is de aanschaf van de veldrobot Robot One, die de ondernemers de komende jaren gaan inzetten en onderzoeken. Maar ook op het gebied van bodembeheer en ziektebestrijding kijken de telers naar nieuwe mogelijkheden.

Door Ed Asscheman

Stef Ruiter is bollenteler in Andijk (N.-H.). Samen met zijn broer Niels teelt hij op circa 100 hectare tulpen, deels in eigendom. Daarnaast is tulpenbroei een onderdeel van de onderneming. Zowel voor de bollen als voor de snijbloemen hebben de telers de afzet nagenoeg in eigen handen. Zij exporteren de bollen naar onder meer Noord-Amerika. De snijbloemen gaan naar de retail in diverse landen in Europa.

Ruiter Wever, zoals het bedrijf heet, is verder actief met onderzoek. Daarbij richt de onderneming zich vooral op de verduurzaming van het bedrijf. De bollentelers zijn onder meer deelnemer aan de Nationale Proeftuin Precisie Landbouw (NPPL). NPPL helpt boeren en tuinders met het toepassen van precisietechnieken, omdat het veelal gaat om technieken die nog niet praktijkrijp zijn.

De bollentelers werken ook aan de veredeling van tulpen. “Onze vader heeft hiervoor een programma opgezet, waarin we ons richten op de weerbaarheid van de plant tegen onder meer schimmel- en bacterieziekten. In het programma passen we chemische middelen minimaal toe om te onderzoeken hoe sterk de planten zijn.”

Optimale bodemomstandigheden
Naast de veredeling op weerbaarder uitgangsmateriaal besteedt Ruiter Wever veel aandacht aan optimale bodemomstandigheden in de tulpenteelt. Zo wordt vooraf de teelt, vroeg in het voorjaar, de bodemsamenstelling in kaart gebracht met een bodemscan. “We analyseren de bodem en krijgen daarmee informatie over de aanwezigheid van voedingsstoffen en elementen zoals onder andere magnesium en calcium. De analyse toont verder het organischestofgehalte. Op basis van deze informatie kunnen we plaatsspecifiek bemesten en werken aan de optimale groeiomstandigheden voor de tulpen.”

Ruiter Wever maakt voor de verbetering van het bodemleven ook bokashi op basis van vaste mest. En zij passen  bacteriepreparaten en sporenelementen in combinatie met gft-compost toet. Dit alles om de grond weerbaarder te maken, zodat er minder chemisch gecorrigeerd hoeft te worden. Alle toepassingen worden plaats specifiek gedaan, op basis van taakkaarten.

Aanschaf van veldrobot
Een nieuwe aanwinst op het bollenbedrijf van Ruiter Wever is de Robot One van Pixelfarming. Robot One is een veldrobot, die verschillende taken op het bedrijf zelfstandig kan uitvoeren. Ruiter wil de robot onder meer inzetten op ziekzoeken in de tulpen en voor onkruidbeheersing. “We werken daarvoor samen met onderzoeksinstellingen zoals Wageningen Universiteit. Studenten doen hier onderzoek met de robot om zo de sector kennis te laten maken met de mogelijkheden. De informatie die dat oplevert, willen we verspreiden en delen. Op deze manier dragen we bij aan de verduurzaming van de agrarische sector.”

Het ontwikkelen en delen van kennis, al dan niet met anderen, is een rode draad in het bedrijf van Ruiter Wever. “We hebben veel percelen voor de tulpenteelt in pacht. Als een nieuwe pachter het perceel overneemt, willen we hem ook steunen met bijvoorbeeld de gegevens uit de bodemanalyse beschikbaar te stellen. We helpen hem op weg zodat hij zelf aan de slag kan.”

Inzet van arbeid
De inzet van bijvoorbeeld de Robot One is niet direct gericht op arbeidsbesparing, zo geeft Stef Ruiter aan. Voor de onderneming draagt robotisering ook bij aan het beter kunnen beheersen van de teelt. Opzet is dat de robot wordt ingezet als mechanisch curatief middel, om zo minder chemische middelen preventief te hoeven gebruiken. Qua arbeid kunnen Stef en zijn broer Niels het bedrijf goed rondzetten. “We hebben zo’n twaalf tot vijftien mensen in vaste dienst, en circa 25 seizoensmedewerkers. Deze medewerkers hebben huisvesting bij het bedrijf, waar een appartementencomplex staat. De appartementen hebben alle voorzieningen en zijn ook geschikt voor families. Het leidt ertoe dat de seizoenskrachten jaarlijks terugkomen.”

Bedrijfsgegevens
Stef en Niels Ruiter zijn bollentelers in Andijk (N.-H.).
Zij telen 100 hectare tulpen, in rotatie 1:8. Daarnaast broeien zij tulpen en verkopen zij deze als snijbloemen naar de retail in Europa.
De broers verkopen eveneens tulpenbollen naar veel landen, waaronder Noord-Amerika.
Het bedrijf heeft 12 tot 15 medewerkers in vaste dienst en doet daarnaast een beroep op 25 seizoenmedewerkers, die ze zelf huisvesten bij het bedrijf.